Mnozil Brass

Původní termíny konání 1. 7. 2020 a 27. 6. 2021

KONCERT PŘESUNUT na 3.7.2022

Všechny návštěvníky, kteří měli na tento koncert zakoupeny vstupenky, budeme informovat prostřednictvím e-mailu, telefonu.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Váš tým ČNSO, ticket@cnso.cz

Mnozil Brass

Smetanova síň Obecního domu,


Rakouský žesťový septet Mnozil Brass není třeba návštěvníkům festivalu Prague Proms nikterak zevrubně představovat. Jejich opakované návštěvy Prahy v posledních letech jim získaly značný počet příznivců, kteří si jen málokdy nechají uniknout příležitost je opět vidět a slyšet.
Stále stejná partička, kdysi studující na Wiener Universität für Musik a scházející se ve vídeňské hospodě Josefa Mnozila, má svá vystoupení založena na karikatuře s typickým rakouským humorem. Repertoár jde napříč žánry od klasiky po jazz a virtuózní hra spolu s perfektní hudební interpretací jsou neuvěřitelnou, ale naprostou samozřejmostí.
Naposledy vystoupili Mnozil Brass na PRAGUE PROMS v roce 2018 s představením "CIRQUE". Nyní přicházejí s novým programem „Phoenix“, který vlastními slovy popisují následovně:

Za dobu bezmála sedmadvacetileté existence jsme předvedli rozsáhlé, s krajní vážností hrané bláznivé programy. Nový program "Phoenix" zásadně mění pravidla hry: „Od nynějška budeme s patřičným nasazením nakládat s vážnou stránkou života nerozvážně. Všichni malí démoni radostně stojí v cestě naší snaze o pravdu. Ušlechtilost a čistota bude podrobena bezostyšnému, žesťovému zkoumání. Kdo chce být svůdnější než ty? Proč je nám milejší být lovec, než kořist? Může za to ďábel, že se bavíme líp v noci než ve dne? V novém programu „Phoenix“ se Mnozil Brass zabývají touto soustavou otázek s hloubkou, obratností a se špetkou předpokládané moudrosti věků.“

Program

Účinkující

 

Galerie